Sorbus aucuparia (European mountain-ash)

Rosaceae
Sorbus aucuparia
European mountain-ash
European mountain ash
1985-09-01
139
WS