Sorbus aucuparia (European mountain-ash)

Rosaceae
Sorbus aucuparia
European mountain-ash
European mountain ash
On lawn, alone
Hamilton, NY
Colgate University
1978-09-18
Jeff Schwartz
3601
V