Silene antirrhina (sleepy catchfly)

Caryophyllaceae
Silene antirrhina
sleepy catchfly
sleepy silene
MA (?)
1905-04-29
Herbarium Of The Natural History Society, Boston
6075
V