Pontederia cordata (pickerelweed)

Pontederiaceae
Pontederia cordata
pickerelweed
pickerelweed
Shallow water
1990-07-20
S. Sax
OBL
3386
V