Physalis heterophylla (clammy ground cherry)

Solanaceae
Physalis heterophylla
clammy ground cherry
clammy groundcherry
Randolph, VT
1993-07-03
Christine Dugan
3753
V