Photinia pyrifolia (red chokeberry)

Rosaceae
Photinia pyrifolia
red chokeberry
red chokeberry
Concord, NH
1986-07-01
J Schwartz
FACW
117
WS