Lyonia ligustrina (maleberry)

Ericaceae
Lyonia ligustrina
maleberry
maleberry
FACW
1033
WF