Kalmia polifolia (pale laurel)

Ericaceae
Kalmia polifolia
pale laurel
bog laurel
Keene, NH
Cheshire
1989-07-04
Daniel Wolfsonb
OBL
2691
V-WS