Kalmia polifolia (pale laurel)

Ericaceae
Kalmia polifolia
pale laurel
bog laurel
bog
Keene, NH
Cheshire
1991-07-18
Karl Pastore
OBL
815
WW