Forsythia viridissima (greenstem forsythia)

Oleaceae
Forsythia viridissima
greenstem forsythia
greenstem forsythia
3151
V