Cornus alternifolia (alternate-leaved dogwood)

Cornaceae
Cornus alternifolia
alternate-leaved dogwood
alternateleaf dogwood
Windham, County, VT
1992-07-01
Tom Maloney
FACW-
2440
V-WS